CBR 650F 001

Tem Trùm Racing Xám Trắng Đen

Hãng Xe

Honda

Tên Xe

CBR 650F

Đời Xe

2020

Sản phẩm phù hợp